Site Loader
Molenwerf 10 Uitgeest

Spanberg bouwt samen met Van Hattum & Blankevoort in opdracht van Tennet de Randstad 380 kV. Een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst. Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. Met Randstad 380 kV ontstaan (net als op meer plaatsen in Nederland) ringstructuren in het 380 kV-hoogspanningsnetwerk. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid.

Oktober 2015 zijn we gestart met de poeren voor traject Beverwijk-Vijfhuizen, en zojuist (oktober 2016) zijn we gestart met traject Vijfhuizen-Bleiswijk. .

 

Totaal 2500 ton, periode 2016/2018

Post Author: admin